Flotte anmeldelser av årets konserter

Pressen har selvsagt også vært tilstede under årets festival, og anmeldt en del konserter. Det er tydelig at programmeringen av årets festival har falt i smak.