Silver City Sounds

Silver City Sounds (SCS) er et seminar for den internasjonale jazzbransjen som finner sted under Kongsberg Jazzfestival. Intensjonen er at de mest sentrale norske aktørene innen eksportrettet, ny norsk jazz kan bli kjent med et knippe av de mest sentrale internasjonale aktørene (agenter, plateselskap, distributører og medier).

SCS ble avholdt for første gang i 2008 og bidro allerede første år til å stimulere eksporten av norsk jazz. Det førte også til at verdens fem største medier innen jazz besøkte festivalen samtidig, for første gang (og anmeldte festivalen med særdeles positivt fortegn – verdens største nettsted for jazz erklærte sågar at «Kongsberg is one of the places globally to witness this edge of modern jazz slowly move forward»..) Men SCS’ intensjoner knyttes naturligvis til et mer langsiktig perspektiv i forhold til å bidra til økt internasjonal oppmerksomhet omkring skandinavisk (og naturligvis særlig norsk) jazz.

«Silver City» er naturligvis en referanse til Sonny Rollins-låta skrevet som en hyllest til Kongsberg etter et lengre opphold i Sølvbyen.

Arrangørene
Kongsberg Jazzfestival er vertskap for Silver City Sounds. Selve seminaret arrangeres og organiseres av Music Export NorwayUtenriksdepartementet bidrar med finansiering og nettverk/ kompetanse.

Kan jeg delta?
Et av hovedpoengene med Silver City Sounds er at man ikke bare møtes, men også blir kjent med hverandre. Vi prøver derfor å begrense antallet deltakere til max 60 stk, hvorav internasjonale gjester utgjør 60-70%.
Kriteriene for å delta er at man driver med en form for eksportrettet virksomhet innenfor norsk jazz. Gjør du det, kan du søke Music Export Norway om deltakelse. Plassene øremerket norske deltakere vil bli gjenstand for prioritering.

Relaterte undersider