Partnere

Kongsberg Jazzfestival er blant landets ledende jazzfestivaler og har et svært godt renommé internasjonalt først og fremst takket være vårt fantastiske nettverk av partnere og støttespillere. Et hundretalls bedrifter benytter festivalen som arena for synliggjøring, nettverksbygging, kundepleie, sommeravslutninger for ansatte osv. – mens et knippe bedrifter og organisasjoner tar et større ansvar for festivalen. På disse sidene kan du lese litt om «festivalfamilien».