Kongsberg Jazzfestival. Hvert år i uke 27.
1.-4. juli 2015

Miljøfyrtårn

Kongsberg Jazzfestival har lenge vært en pådriver i miljøarbeid, og var i samarbeid med Øyafestivalen med og utformet kriteriene for miljøfyrtårn-status til festivaler. Vi var dermed også første jazzfestival som ble sertifisert som miljøfyrtårn.

De mange miljøtiltakene festivalen står bak, har resultert i et inntrykk av en ren og grønn festival blant publikum. I en spørreundersøkelse vi gjennomførte tilbake i 2006, sa hele 94% av de spurte (både festivalpublikum og øvrige) at de hadde inntrykk av at festivalen hadde en miljøvennlig profil.

Festivalen sertifiseres som miljøfyrtårn for tre år av gangen.