SOS Barnebyer

Bli med på sølvskattejakt

Kongsberg Jazzfestival og Norsk Bergverksmuseum arrangerer sølvskattejakt for barn under festivalen. Skattejakten vil foregå innendørs på Smeltehytta. På hemmelige steder vil sølvklumper og andre skatter ligge skjult, barna få finne disse og samle dem i en kiste. Sølvet selges etter festivalen til inntekt for SOS Barnebyer. Kongsberg har tidligere samlet inn penger til hus i Malawi hvor foreldreløse barn kan bo, og nå samler vi inn penger til et sosialsenter som også skal hjelpe barna som bor utenfor barnebyen.


Plastinnsamling gir penger til SOS barnebyer
Kongsberg Jazzfestival bidrar til bedre miljø og økt solidaritet

Kongsberg Jazzfestival tar samfunnsansvar. Vi var den første Jazzfestivalen i Norge som kunne kalle seg et Miljøfyrtårn. Festivalen samarbeider med Amnesty og SOS-barnebyer. Kongsberg Jazzfestival startet i 2005, sammen med SOS barnebyer, å bygge Kongsberg Jazzhus i en by som heter Blantyre i Malawi. Kongsberg Jazzhus er ett av femten i barnebyen, og i huset vil det bo tolv barn.
– I vår nådde vi målet om 1 million kroner til huset. Det trenges penger for å drive også, så vi fortsetter arbeidet, forteller Pål Fidjestøl, daglig leder av Kongsberg Jazzfestival.

Plastinnsamling blir miljøarbeid og barneby
Kongsberg jazzfestival jobber med avfallssortering. Dette er 3. året det samles inn plastglass til gjenvinning. Målsettingen er å samle inn 90 % av engangsglassene. På de aller fleste serveringsstedene i byen vil det være et miljøgebyr på en krone for hvert solgte plastglass. Glassene samles inn og plasten blir gjenvunnet. Ved de store konsertstedene kan publikum møte Natur og Ungdom (NU) som står for sorteringsjobben. Av miljøgebyret går halvparten til Natur og Ungdom og halvparten til SOS barnebyer, Kongsberg Jazzhus i Malawi.

– Folk er veldig positive til at vi satser på miljø og samler inn plastglassene, forteller Tuva Grimsgaard, Kongsberg NU og ansvarlig for innsamlingen. Det er mye jobb og vi er ganske mange som sorterer, men det har ikke vært noe problem å skaffe folk. Det er fint å samarbeide med festivalen, understreker hun.

Ber publikum om hjelp
– Vi ønsker å gå foran med et godt eksempel, avslutter sjefen for Kongsberg Jazzfestival, og ber publikum hjelpe til så det blir samlet inn mange plastglass og dermed mer penger til Kongsberg Jazzhus i Malawi.

Relaterte undersider