Amnesty

Som en del av Kongsberg Jazzfestivals humanitære program, samarbeider festivalen med Amnesty International. Amnesty inviteres hvert år til å synliggjøre seg under festivalen, holde apeller og skaffe oppmerksomhet om sitt arbeid på ulike vis. I 2007 ble også Amnestys da nye generalsekretær John Peder Egenæs invitert til å forestå åpningen av festivalen.
Kongsberg Jazzfestival har stor sympati for Amnesty Internationals arbeid, og vil fortsette sitt samarbeide med Amnesty også i årene fremover under mottoet «Musikk og mennesker er best levende».

Relaterte undersider