Kongsberg Jazzfestival. Hvert år i uke 27.
1.-4. juli 2015

Humanitært arbeid

Amnesty:

Som en del av Kongsberg Jazzfestivals humanitære program, samarbeider festivalen med Amnesty International. Amnesty inviteres hvert år til å synliggjøre seg under festivalen, holde apeller og skaffe oppmerksomhet om sitt arbeid på ulike vis. I 2007 ble også Amnestys da nye generalsekretær John Peder Egenæs invitert til å forestå åpningen av festivalen.
Kongsberg Jazzfestival har stor sympati for Amnesty Internationals arbeid, og vil fortsette sitt samarbeide med Amnesty også i årene fremover under mottoet «Musikk og mennesker er best levende».

Fairtrade:

Fairtrade er en internasjonal merkeordning for rettferdig råvarehandel mellom bønder og plantasjer i utviklingsland og importører i Nord. Når du ser Fairtrade-merket på et produkt, betyr det at en uavhengig tredjepart har kontrollert at det er betalt en rettferdig råvarebetaling og at det jobbes for at produsentenes arbeidsforhold blir stadig bedre. Hver gang du kjøper et produkt med Fairtrade-merket på, bidrar du til bedre leve- og arbeidsforhold for bønder og plantasjearbeidere i Sør.

Kongsberg Jazzfestival er en Fairtrade-festival og har samarbeidet med Fairtrade i mange år.

Fairtrade Norge har vært tilstede på Kongsberg Jazzfestival de siste årene.Det har vært naturlig å støtte opp om det som fremstår som et bevisst valg fra festivalorganisasjon, som har tatt et godt valg ved å støtte rettferdig handel.Festivalen har visst et sterkt engasjement for saken, noe som Fairtrade Norge setter stor pris på

For spørsmål – kontakt Fairtrade ved Åshild Røynstrand på e-post: ashild.roynstrand@fairtrade.no / www.fairtrade.no

Jazzfestivalen og SOS-barnebyer feirer 10 års samarbeid

SOS-barnebyer og Jazzfestivalen har i 10 år samarbeidet for å finansiere bygging og drift av familiehuset Jazzhuset i Blantyre. Sammen med andre aktører i Kongsbergsamfunnet har vi også samlet inn penger til sosialsenteret og det medisinske senteret i samme by. Nå tar vi samarbeidet videre og vil fremover støtte yrkesskolen i Lilongwe. Her får ungdom en yrkesutdanning, som er tilpasset behovet i samfunnet. De får også god kunnskap om entreprenørskap, ledelse og regnskap, slik at de er i stand til å skape sin egen arbeidsplass etter endt skolegang.

Kongsberg Jazzfestival tar samfunnsansvar. Kongsberg Jazzfestival startet i 2004, sammen med SOS barnebyer, å bygge Kongsberg Jazzhus i en by som heter Blantyre i Malawi. Kongsberg Jazzhus er ett av femten familiehus i barnebyen, og i huset bor det tolv barn. Nå ønsker vi å gi vår støtte til vanskeligstilt ungdom, som ved å få en plass på yrkesskolen vil ha muligheter til å få en bedre fremtid, sier daglig leder av Kongsberg Jazzfestival.

Send sms jazz til 2160 så gir du 100 kroner til yrkesskolen i Lilongwe