EnergiMølla

tlf 926 99 811

Teglsteinsbygg fra forrige århundreskifte som huser store deler av kulturlivet i Kongsberg. En av hovedscenene under jazzfestivalen.

Adresse: Møllebakken 7. www.energimolla.no
Spillestedsprofil: Mange av konsertene inneholder musikk som er eksperimentell, fri og grensesprengende, men det presenteres også musikk som er rytmisk og i pop/country/jazz/rock-sjangerne.
For rullestolbrukere: Ankomst: hele 1. etg tilgjengelig med rullestol. Toalett: HC-toalett nede.

Generell informasjon

Spillestedsprofilen beskriver musikken som arrangeres på stedet under Kongsberg Jazzfestival, og er ikke nødvendigvis betegnende for musikk som presenteres resten av året.

Generelt for rullestolbrukere og bevegelseshemmede, eller andre med særskilte behov: Ta kontakt med festivalen på forhånd, tlf 32 73 31 66. Møt opp tidlig slik at klubbvert/vakter kan være behjelpelige med å finne best mulig løsning for deg.

Offentlige HC-toaletter i Kongsberg: På dagtid er det tilgjengelige toaletter inkl handicap-toaletter i kjøpesenteret Stortorget (Storgata)+ på Jernbanestasjonen. Mellom 08.00 og 15.30 er det også tilgjengelige toaletter, med HC-toalett på Rådhuset (Kirkegata/Vestsida).

Relaterte undersider