For presse

Akkreditering
Søknad om akkreditering til Kongsberg Jazzfestival kan du skrive på e-post: akkreditering@kongsbergjazz.no eller ringe 32 73 31 66. Frist er: 1. juni.

Pressefoto
Pressefoto fra Kongsberg Jazzfestival finner du på flickr.